GÜNCEL ÖZEL EĞİTİM SİTESİ(Otizm, Down Sendromu, Asperger, Fenilketonuri, Hiperaktivite, Kaynaştırma, Kekemelik...)
  ZEKA TESTLERİ
 

  PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARI

 
WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WISC-R)
 
Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır. 1982 yılında uyarlanmıştır.
Testin Türü:Yetenek (zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulama Şekli:Her alt testin soruları yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
 
 
STANFORD BINET ZEKA TESTİ
 
Testin Tanıtımı:Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. 1972 yılında uyarlanmıştır.
Testin Türü:Zeka testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu:2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli:Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir. Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır.
 
 
LEİTER ULUSLAR ARASI PERFORMANS TESTİ
 
Testin Tanıtımı:İşitme ve konuşma problemi olan çocukların zihinsel performanslarını belirlemeyi amaçlayan dile dayanmayan bir performans testidir. Bazı maddelerinin uygulamasında süre sınırı vardır. 1962 yılında uyarlanmıştır.

Testin Türü: Yetenek (Zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu:2-18 yaşları arasındaki bireylere uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli: Test ile ilgili model çocuğun önüne konur, sonra modele ait blok parçalar yönergeye uygun olarak sırayla çocuğa verilir ve çocuktan blok parçaları modele göre yerleştirmesi istenir.
 
 
TEMEL KABİLİYETLER TESTİ 5-7
 
Testin Tanıtımı:Çocuğun zihinsel performansını belirlemek amacıyla kullanılan ve dört alt testten oluşan bir yetenek testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka bölümü elde edilmektedir. Bazı alt testlerde süre sınırı vardır. 1994 yılında uyarlanmıştır.
Testin Türü:Yetenek testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 5 -7 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulama Şekli:Bir uygulayıcı ve bir yardımcı uygulayıcı ile uygulanır. Uygulayıcı tarafından her alt testteki sorular yönergeye uygun şekilde gruba yöneltilir ve gruptan bu soruları yanıtlaması istenir. Bir oturumda 10 kişiye uygulanan bir grup testidir.
 
 
BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
 
Testin Tanıtımı:Beier cümle tamamlama testi bireylerin duygularını incelemede tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir.
Testin Türü: Kişilik (Projektif) Testi.
Uygulanacak Yaş Grubu: Form A 8-16 yaşlara; Form B ise 13 yaş ve üstüne uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli:Bireylerden tamamlanmamış cümleleri tamamlamaları istenir. Test bireysel ve grupla uygulanabilmektedir.
 
 
CHILDRENS APPERCEPTİON TEST ( C.A.T.)
 
Testin Tanıtımı:Bireysel ayrılıklar ve özelliklerden yararlanılarak çocuğun kişiliği ve problemlerini incelemek, grup içindeki, okuldaki, evdeki tepkilerini etkileyen durumları tespit etmek, bilgi almak için kullanılır. Bu test ile çocuğun içinde bulunduğu problemli durum yorumlanmaya çalışılır. Resimli kartlar çocuğun kendisi için önemli olan olaylarla ilişkilerinin anlaşılmasında kolaylık sağlar. Test, hayvanlarla ilgili olan 10 değişik resimden oluşmaktadır. Süre sınırı yoktur.
Testin Türü:Kişilik testleri içinde projektif bir testtir.
Uygulanacak Yaş Grubu:3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli: Yönergeye uygun açıklama yapıldıktan sonra çocuktan resimdeki hikayeyi anlatması istenir. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
 
 
DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ
 
Testin Tanıtımı:Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme amacıyla kullanılır. Test 105 maddeden oluşmaktadır. Süreli bir test değildir. 1981 yılında uyarlanmıştır. 

Testin Türü:Gelişim ölçeği ve tarama testidir.
 
Uygulanacak Yaş Grubu:0-6 yaş grubu arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli:Bu test, uygulayıcının çocuğun neler yapabildiğini gözlemesi ve bazı maddelerde de ana babanın çocuğuna ilişkin gözlemlerini anlatmaları yoluyla uygulanır.
 
 
GOODENOUGH-HARRİS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ
 
Testin Tanıtımı:Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar.Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Ancak birey hakkında karar verirken sadece bu test kullanılmamalıdır. Süreli bir test değildir. 1988 yılında uyarlanmıştır.

Testin Türü:Genel zeka testidir. 
Uygulanacak Yaş Grubu:4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.
 
 
PEABODY RESİM KELİME TESTİ
 
Testin Tanıtımı: Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. 1974 yılında uyarlanmıştır.
Testin Türü:Gelişim Testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu:2, 5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli:Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
 
 
SNELLEN
 
Testin Tanıtımı:Bireylerin görme kusurlarını tespit etmek için uygulanan bir testtir. Süreli bir test değildir.
Testin Türü:Görme Tarama testidir. 
Uygulanacak Yaş Grubu: Okul çağından itibaren herkese uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli:Kartlardaki şekilleri belirli bir mesafeden doğru bir şekilde görmesi istenir. Bireysel olarak uygulanır.
 
 
PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
 
Testin Tanıtımı:Bu envanter, öğrencilere en çok sıkıntı, üzüntü ve kaygı veren durumları saptamayı amaçlar. Lise (L) ve ortaokul (O) formu olmak üzere iki ayrı formu vardır. Süreli bir test değildir.
Testin Türü:Tarama envanteridir.
Uygulanacak Yaş Grubu:Ortaokul (ilköğretim ikinci kademe) ve liselere uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli:Bireylere problemlerine ilişkin bir “Problem Listesi” verilir. Bireylerden bu problemlerden kendisini ifade eden maddeleri işaretlemeleri istenir. Bireysel ve grup olmak üzere iki şekilde uygulanabilir.
 
 
STANFORD BİNET ZEKA TESTİ (GÖRME ENGELLİLER) 
Testin Tanıtımı: Görme engelli çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Süre sınırı yoktur. 1984 yılında uyarlanmıştır.
Testin Türü: Zeka testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 7-11 yaş arasındaki görme engelli çocuklara uygulanmaktadır.
Uygulama Şekli: Bireye teste ilişkin maddeleri yanıtlayabilmesine dayanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
 
 
  Toplam 165045 ziyaretçi (395947 klik) kişi burdaydı!

Banner Maker

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=