GÜNCEL ÖZEL EĞİTİM SİTESİ(Otizm, Down Sendromu, Asperger, Fenilketonuri, Hiperaktivite, Kaynaştırma, Kekemelik...)
  Konya da da Sertifika Programi Aciliyor
 


Evet arkadaşlar Gazi'den sonra Konya'da da sertifika programı başlıyor. Zaten Ruhi bey geçen günlerde katıldığı bir programda bunun haberini vermişti. Bununla da kalmayacak şu an programı açmak isteyen özel eğitim bölümü olan bütün üniversitelerin programı açmalarının önü açık. Yani yakında diğer üniversitelerde de başlayacaktır...


 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇACAKTIR
 
ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
 
BAŞVURACAK ADAYLARIN:
1.      Görme Engelli Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği Programları mezunları arasında KPSS 10 puan türünden 50 ve üzerinde puan alanlar,
2.      Sınıf öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Pedagojik Formasyon Belgesi bulunan) Program mezunları arasında seçilecek kişilerde KPSS 10 puan türünden 65 ve üzeri puan alanlar,
3.      Yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen branşlardan mezun olan emekli öğretmenler de başvurabilecektir.
4.      Emekli öğretmenler için ayrılan kontenjan %3 tür. (2 kişi)
5.      Başvuran aday sayısının fazla olması durumunda 1. maddede belirtilen programlar mezunlarına öncelik verilerek en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere kontenjan kadar aday belirlenecektir.
6.      Emekli öğretmenlerin sıralamalarında; başvuran aday sayısının fazla olması durumunda lisans mezunlarına öncelik verilecek ve emekli tarihi en yeni olandan başlanarak kontenjan kadar (2 kişi) asıl ve yedek tespit edilecektir. Emeklilik tarihlerinde eşitlik olduğu takdirde kıdemi az olan tercih edilecektir Lisans mezunları ile kontenjan dolmadığı takdirde önlisans mezunu öğretmenler aynı ölçülerde sıralanacaktır.
 
            ÖN KAYITLAR:
Ön Kayıtlarda Gerekli Belgeler:
1.       6 adet fotoğraf,
2.   Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi,
      3.    Diploma ya da mezuniyet belgesi onaylı fotokopisi,
4.    Not döküm çizelgesi (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi,
5.    KPSS Belgesi nin onaylı fotokopisi,
6.    Emekli öğretmenlerin emekli olduklarına ait belge,
7.    Banka Dekontu.
 
            Ön Kayıtta Yapılacak İşler:
1.       Ön kayıtlar aday tarafından veya yakınları tarafından yapılabilir. Ayrıca posta ile de kayıt yapılabilecektir. Kayıtlarda dilekçenin Dekanlık evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
2.       Harcın ilk taksiti Türkiye Vakıflar Bankası Konya Nalçacı Şubesine bağlı Tıp Şubesi 981-2100012 nolu hesaba yatırılacaktır.
3.       Banka dekontunun üzerine “AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ – ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ FORMASYON PROGRAMI” cümlesi yazdırılmalıdır.
4.       Kayıt için gerekli evraklar eklenerek dilekçe ile Dekanlığa müracaat edilecektir (Dilekçede tebligat adresi, telefon, harcın iadesi gerektiğinde iadenin yapılacağı şahıs ile ilgili banka hesabı numarası, banka ve şubesinin adı bulunmalıdır).
5.       Sıralamada KPSS 10 puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet not ortalamasına bakılacaktır.
6.       Kontenjan dolmadığı takdirde müracaat süresi Dekanlıkça uzatılabilecektir.
7.       Ön kayıt sonunda kesin kayıt hakkı elde edenlerden, kesin kayıt hakkından vazgeçenler veya belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptıramayanlara ön kayıt anında yatırdığı harcın ilk taksiti iade edilmeyecektir.
 
                                                              
8.       Listeler ilan edildiğinde esas ve yedek listede yer almayanlara ön kayıt anında yatırdıkları ilk taksit dilekçelerindeki belirttikleri banka hesabına yatırılacaktır. Bunun için banka hesap numaralarının verilmesi önemlidir.
9.       Yedek listede yer alanlardan; yedek listeden çıkarılmaları için dilekçe ile müracaat ettiği takdirde ön kayıt anında yatırdıkları ilk taksitleri belirttikleri banka hesap numarasına yatırılacaktır. Dilekçe ile yedek listeden çıkmak istedikleri konusunda müracaatı olmayanlar, kontenjan açığı kaldığı takdirde yedek listeden kayıtları yapılacaktır. (listeler www.selcuk.edu.tr adresinden takip edilmelidir.). Yedek listeden kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını süresi içerisinde yaptırmayanlara harç iadesi yapılmayacaktır. Ancak yedek listede olmasına rağmen sıra gelmediği için, asıl kayıtları yapılamayan adaylara ön kayıt anında yatırdıkları ilk taksitler dilekçelerinde belirttikleri banka hesap numaralarına yatırılacaktır.
10.   Eksik evrak ile ön kayıt da, kesin kayıt da yapılmayacaktır.
 
KESİN KAYITLAR:
1.       Ön kayıt yaptıranlardan kesin kayıt hakkı elde edenlerin kesin kayıtları Dekanlıkça yapılacaktır. Kesin kayıt için adayların ayrıca müracaat etmelerine gerek yoktur.
2.       Yedek listeden kesin kayıt hakkı elde edenler, kesin kayıtlarını kendileri veya bir yakını tarafından verilen sürede yaptıracaklardır. Bu sürede kayıt yaptırmayanlar yedek hakkını kaybedeceklerdir.
MÜRACAAT VE KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TAKVİM:
1. Ön kayıtlar                                          : 13.04.2009 - 30.04.2009
2. Esas ve yedek listenin ilanı                   : 01.05.2009
3. Kesin kayıt tarihi:                                : 04.05.2009 - 08.05.2009
4. Kayıt hakkı kazanan yedeklerin ilanı    : 11 .05.2009
5. Akademik Takvim                                :
Öğretim programları;
I. Dönem                   
Dersler                           : 01.06.2009 - 04.09.2009
Vize sınavları                  :  01-02 ve 08-09 Ağustos 2009
Final sınavları                 : 07-11 Eylül 2009
Bütünleme sınavları         : 05-07 Ekim 2009
II. Dönem                              :  01.06.2010 - 03.09.2010
olmak üzere iki dönem olarak okutulacaktır. ( II. Dönemin vize, final ve bütünleme sınavları II. Dönem derslerinin başladığı tarihte ilan edilecektir.)
 
OKUTULACAK DERSLER
I. DÖNEM                                           
DERS ADI
T
U
K
Özel Eğitim
3
0
3
Zihinsel Engelliler ve Eğitimi
3
0
3
Erken Çocukluk Özel Eğitimi
3
0
3
Uygulamalı Davranış Analizi
3
0
3
Eğitsel Değerlendirme ve BEP
3
0
3
Öğretmenlik Uygulaması I
0
2
1
TOPLAM
15
2
16
 
II. DÖNEM                                          
DERS ADI
T
U
K
Zihinsel Engellilerde Dil ve İletişim Becerilerinin Ölçümlenmesi ve Değerlendirilmesi  
3
0
3
Zihinsel Engellilere Özbakım Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi 
3
0
3
Zihinsel Engellilere Matematik Öğretimi 
3
0
3
Zihinsel Engellilere Okuma Yazma Öğretimi 
3
0
3
Zihinsel Engellilere Kavram Öğretimi 
3
0
3
Öğretmenlik Uygulaması II
0
8
4
TOPLAM
15
8
19
Sertifika programına devam eden öğrenciler isterlerse, Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II derslerini Konya dışındaki illerdeki okullarda da yapabilirler. Ancak uygulamasını Konya dışındaki bir ilde yapacak adaylar;
a)      Uygulama yapacağı okulun bağlı olduğu  Milli Eğitim Müdürlüğünden (İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) ilgilinin uygulama yapacağı okulun adını ve uygulama yaptıracak okulun yönetici ve uygulama öğretmeninin bu uygulamalardan dolayı ücret istemediklerini belirten resmi yazılarını eğitim-öğretim başlamadan bir hafta önce Özel Eğitim Bölüm Başkanlığına verecektir.
b)      Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen resmi yazılar, Özel Eğitim Bölüm Başkanlığınca değerlendirilecek ve Uygulama okullarının uygun olduğuna karar verildiği takdirde, ilgili öğrencinin Milli Eğitim Müdürlüğünün belirttiği okulda uygulama yapması için uygulama evrakları kişiye verilecektir.
 
 Harçların Ödeme Planı:
1.Taksit          : 250.00 TL      (Ön kayıt süresinde)     
2.Taksit          : 250.00 TL      15-25 Haziran 2009)                
3.Taksit          : 300.00 TL      (15-25 Temmuz 2009)  
4.Taksit          : 300.00 TL      (15-25 Ağustos 2009)   
5. Taksit         : 300.00 TL      (15-25 Eylül 2009)       
6. Taksit         : 200.00 TL      (15-25 Ekim 2009)       
7. Taksit         : 200.00 TL      (15-25 Kasım 2009)     
8. Taksit         : 200.00 TL      (15-25 Aralık 2009)      
9. Taksit         : 300.00 TL      (15-25 Haziran 2010)   
10. Taksit       : 300.00 TL      (15-25 Temmuz 2010)  
11. Taksit       : 300.00 TL      (15-25 Ağustos 2010)   
12. Taksit       : 300.00 TL      (15-25 Eylül 2010)
13. Taksit       : 300.00 TL      (15-25 Ekim 2010)
Toplam            : 3.500.00 TL
                       
NOT                  :        Harçlarını    süresi    içerisinde    yatırmayanlara   yasal   gecikme faizi
                                       uygulanacaktır.                   
KONTENJAN :           50 kişi
DUYURU İÇİN:       
1.      Kayıt hakkı kazananların listesi www.selcuk.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
2.     Sertifika programı ile ilgili her türlü duyuru www.selcuk.edu.tr adresinden                                                                     yapılacak ilgililer duyuruları bu adresten takip edecektir. Telefon ile bilgi verilmeyecektir.
 
BİLGİ İÇİN TLF:   0 332 323 82 20 / 5416
 
 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Raquel( idahoroxyahoo.com ), 16.03.2013, 12:39 (UTC):
Good job making it aapper easy.

Yorumu gönderen: Uğur( ivrizinhackerihotmail.com ), 22.04.2009, 12:54 (UTC):
Bunun böyle olacağı belliydi arkadaşlar... Özel Eğitimi düşünselerdi Eskişehir Üniversitesindeki O kadar Profesör sadece bakmakla yetinmezlerdi... Bu programın açılmasını istemeyenler sadece öğrenciler... İşin içinde çok fazla siyasi sebep var.. Yukarıdakiler de kendilerini riske atmamak için öğrencileri kullanıyorlar... Açılsın arkadaşlar. Ben açılması taraftarıyım... Bu arada Serkan!!! Bu kadar kör olma kardeşim. Bak bu işi yapanlar kim? Bu işe engel olabilecek konumda olup da susanlar kim? Bunun muhasebesini iyi yap...iletişim kurmak istersen mail at.

Yorumu gönderen: serkan( ozelegitimuzmanihotmail.com ), 21.04.2009, 06:02 (UTC):
bıravo size.. bu bolumude mahvedeceksiniz. ziraatçilerin yetiştirdiği öğrencileri ne cabuk unuttuysanız.. belkıde hiç alakası olmasada ergenekon die tum unılerin proflarını vs alsalar en azından bunu yapomaya zamanınız olmazdı ne dersınız..herşey para için!!!!Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Toplam 165045 ziyaretçi (395876 klik) kişi burdaydı!

Banner Maker

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=