GÜNCEL ÖZEL EĞİTİM SİTESİ(Otizm, Down Sendromu, Asperger, Fenilketonuri, Hiperaktivite, Kaynaştırma, Kekemelik...)
  'Özürlüler Konusu Meclis Gündeminde'
 CHP Denizli Milletvekili Denizli iline ilişkin özürlü yurttaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Ertemür'ün geçtiğimiz aralık ayında verdiği soru önergesi yanıtlandı.

Soru Önergesine Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'ndan verilen yanıtta şu bilgilere yer verildi:

Ülkemiz nüfusunun % 12,29'unu oluşturan engelli vatandaşlanmızin fiziksel sosyal ve ekonomik açıdan kendilerine yeterli duruma gelmeleri için gerekli önlemlerin ahnması, özellikle istihdam konusunda yeni politikalann, oluşturulması ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Özürlülerle ilgili yasal düzenlemeler; özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandınlması, verimli kılınarak sosyal ve ekonomik refahlannın sağlanması amacıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını güvence altına almaktadır. Bunun yanı sıra, kamu ve özel sektörde kanunun ön gördüğü sınırlar içersinde özürlü çahştınlması zorunlu kıhnmaktadır.

Konuyla ilgili olarak;
SORULAR:
1) Denizli ilimizde yaşayan özürlü vatandaşlanmızın sayısı nedir?
2) Denizli ilimizde mesleki
rehabilitasyon merkezi sayısı kaçtır?
3) Bu merkezlerde mesleki
rehabilitasyon hizmeti alan özürlü vatandaşlanmızin
sayısı kaçtır?
4) Mesleki
rehabilitasyon uygulaması sonucunda kaç özürlü vatandaşımıza
istihdam sağlanmıştır?
5) Denizli ilimizde bakıma muhtaç ağır özürlü vatandaşlanmızdan kaç kişi Denizli SH çeK iı Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur?
6) Yapılan başvurulardan kaçı değerlendirilmiştir? Değerlendirilen başvurular sonucunda ne kadar ödeme yapılmıştır?
7) Denizli ilinde, yasada belirtilen sınırlar içinde %3 özürlü çahştlrma zorunluluğu bulunan fakat bunu yerine getirmeyen kamu kurumlan hangileridir? Bu konuda yapılan cezai uygulamalar nelerdir?

CEVAPLAR:
Konuya ilişkin olarak Bakanhğıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre;

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü özürlülere bakım hizmeti vermekte olup, il düzeyinde özürlü vatandaş sayısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Kurumumuz bakım odaklı çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle mesleki
rehabilitasyona yönelik çalışma yapılmamaktadır.

Denizli ilinde başvuruda bulunan 1460 özürlü müracaatçıdan 1370'j bakım hizmetinden yararlanmaktadır. 90 bakıma muhtaç özürlü dosyası ise tamamlanma aşamasındadır.
İl düzeyinde evde bakım hizmetinden yararlandırılan özürlü sayısı 1370 kişi olup, 2008 yılı içinde 5.500.135 YTL ödeme yapılmıştır.
1
 
5)
Konuya ilişkin olarak Bakanllğıma Özürlüler idaresi Başkanlığınca verilen cevaba göre;
Denizli ilinde ikamet eden ve 2006 yılından itibaren Özürlüler idaresi Başkanlığınca oluşturulan Ulusal Özürlüler Veritabanına aktarılan 532 özürlü bireyin kaydı bulunmaktadır. Ancak bu verinin Denizli ilinde yaşayan bütün özürlü bireyleri kapsaması mümkün değildir.
2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29'dur.Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2,58 iken süreğen hastalığı olanların oranı ise %9,70'dir. 2000 yılı nüfus sayımına göre Denizli ilinin nüfusu 850 029 dur. Bu nüfusun %2,58'ini ele aldığımızda Denizli ilinde yaklaşık 21 930 özürlü vatandaşımızın var olduğunu ön görebiliriz.

Bununla birlikte Ulusal Özürlüler Veritabanı'na ilgili kurum ve kuruluş/ardan veri girişi tamamlandığında çok daha net bilgiler verilebilecektir.

Özürlü çalıştırmayan işverenlerden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili komisyondan aktarılan ödenekle Denizli ilinde 2005 -2008 yılları arasında 10 adet mesleki rehabilitasyon kursu gerçekleştirilmiştir. Bu kurslarda toplam 119 özürlü vatandaşımıza mesleki rehabilitasyon eğitimi verilmiş ve bu kurslara 513 242,56 YTL ödenek aktarılmıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgileri içeren çizel ge ekte sunulmuştur.

iş-Kur Genel Müdürlüğü'nden alınan 2008 Kasım ayı sonu rakamlarına göre Denizli ilinde özürlü istihdamı ile mükellef kamuya ait 16, özel sektöre ait 293 iş yeri bulunmaktadır.

Kamu kurumlarında 116 özürlü, özel sektörde ise 1623 özürlü çalıştırılma zorunluluğu bulunmaktadır. Buna rağmen kamuda 88, özel iş yerinde 1452 özürlü çalıştırılmaktadır. Bu sebeple kamuda 28, özel iş yerlerinde 171 özürlü açık kontenjanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kamu kurumlarında toplamda 14, özel sektörde ise 78 özürlü kontenjan fazlası çalıştırılmaktadır.
iş-Kur ii Müdürlükleri tarafından belirlenen kota kapsamında özürlü çalıştırılmadığı tespit edilen iş yerlerine her ay ve her bir çalıştırılmayan özürlü için aylık 1357 YTL idari para cezası uygulanmaktadır.

Kaynak: Rotahaber

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Pirulo( emaildomaine.com ), 14.03.2013, 07:50 (UTC):
I love these atcriels. How many words can a wordsmith smith?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Toplam 165721 ziyaretçi (398031 klik) kişi burdaydı!

Banner Maker

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=