GÜNCEL ÖZEL EĞİTİM SİTESİ(Otizm, Down Sendromu, Asperger, Fenilketonuri, Hiperaktivite, Kaynaştırma, Kekemelik...)
  'Özel Eğitim Kurumlarında Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik'
 


Özel Eğitim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenciler hakkında yönetmelik çıkmıştır.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI özel Öğretini Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı: B.OS.O.ÖÖG.O.19.01.02.420/00052992
Konu: Ücretsiz Öğrenci/Kursiverler  

17 NİSAN 2008

.. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Ilgİ:
a) Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik.
b) 23/06/1994 tarih ve B.OS.O.ÖÖG.O.19.02.01.500.0 / 59181 sayılı Makam Onayı,
c) 23/06/1994 tarih ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.01.500.0/59183 sayılı yazı, ç) 18/01/1996 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.020/50589sayılı yazı,
d) 17/05/2007 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02.420 / 54616 sayılı yazı,
e) 07/06/2007 tarihli ve B.OS.O.ÖÖG.O. 19.02.02.420 / 55364 sayılı yazı,
f) 17/04/2008 tarih ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02.420/52981 sayılı Makam Onayı.
Özel öğretim kurumları, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 13'üncü maddesi gereği, kurumda Öğrenim gören öğrenci kursiyer sayısının % 3'ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci/kursiyer okutmak zorundadırlar. Kurumların ücretsiz okutacakları öğrenci/kursiyerin sayısı, seçimi, kabul şartları ve başvurularla ilgili usul ve esaslar ilgi (a) Yönetmelikte belirtilmiştir.

Bu hükümler dışında, Özel öğretim kurumlarından daha çok Öğrenci'kursiyerin yararlanması amacıyla ilgi (b) Makam Onayı ile bazı öğrenci/kursiyerlerin tamamen ücretsiz okutulmasının yanı sıra. ücretsiz okutulacak öğrenci/kursiyerlerin kuruma getirdiği toplam maliyetin % 20, % 50. % 75 . . . gibi değişik miktarlarda da uygulanabilmesine imkan verilmiş ve bu husus ilgi (e), (ç), (d) ve (e) yazılarla uygulamaların bu şekilde de yapılabileceği valiliklere duyurulmuştu.

Ancak. Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden söz konusu uygulamanın; öğrenim ücretinin bir kısmını dahi ödeyemeyecek durumda olan velilerin başarılı çocuklarının bu kurumlardan yararlanamadıkları, bazı kurumların ise bütün öğrenci/kursiyerlerine % 2, % 5 . . . gibi düşük oranlarda ücretsizlik uygulaması yaparak gerçek ihtiyaç sahiplerini bu imkandan yararlandırmadıkları ve 5580 sayılı Kanun hükmünün amacına ulaşılamadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle 01/04/2008 tarihinden itibaren, ilgi (f) Makam Onayı ile bu uygulamaya son verilerek, ilgî (b) Makam Onayı ve ilgi (c), (ç), (d) ve (e) yazılar yürürlükten kaldırılmıştır. Özel Öğretim kurumları, 5580 sayılı Kanun gereği ücretsiz okutmak zorunda oldukları öğrenci/kursîyerleri. 01/04/2008 tarihinden itibaren tamamen ücretsiz olarak okutacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun ilinizdeki Öze! öğretim kurumlarına duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
 
 
DAĞITIM; Gereği: B Planı
Bilgi:
Teftiş Kurulu Başkanlığına

Link: http://ookgm.meb.gov.tr/genelgeler/070408-52992.pdf

Yönetmelik hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

 
  Toplam 165045 ziyaretçi (395939 klik) kişi burdaydı!

Banner Maker

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=