GÜNCEL ÖZEL EĞİTİM SİTESİ(Otizm, Down Sendromu, Asperger, Fenilketonuri, Hiperaktivite, Kaynaştırma, Kekemelik...)
  'Tüm Öğrencilerde Yaş Sınırını Kaldıran Genelge Yayınlandı'
 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Sayı: B.OS.O.ÖÖG.0.19.01.02,420 / 0 0 0 5 3 8 61               22 MAYIS 2008
Konu:Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması

.............VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İIgi:a)2676/2006 tarih ve B.OS.O.ÖÖG.0.19.02.02.420/55270 sayılı yazı,
b)29/6/2006 tarih ve B.07.0.BMK.0.18.100 / 12013 sayılı yazı,
c)Danıştay 8. Dairesinin  12/12/2007 tarih ve E:2007/6457 sayılı yürütmeyi durdurma kararı,
ç)Danıştay 8. Dairesinin 31/3/2008 tarih ve E:2008/1944 sayılı yürütmeyi durdurma kararı.

Bilindiği üzere özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım alanlannda yaşadıkları sorunların çözümlenmesi amacıyla hazırlanan ilgi (a) Kanunun 35'inci maddesiyle 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen Ek 3'üncü maddesinin hükmü gereği, özürlülerin eğitim giderleri, her yıl bütçe uygulama tebliğinde belirtilen miktan Bakanlığımız bütçesine konan ödenekten, ilgi (a) ve (b) yazılarda belirtilen usul ve esaslara göre karşılanmaktadır.

Danıştay 8. Dairesince: ilgi (a) yazıda yer alan "bedensel engellilerin eğitim giderlerinin Bakanlığımızca karşılanması hususunda 18 yaş sının getirilmesine ilişkin kısmı" hakkında ilgi (e) Kararla, ilgi (b) yazının beşinci paragrafında yer alan "zihinsel özürlülerde yaş koşulu aranmaz" ifadesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No.7)'nin 4'üncü maddesinde yer alan "zihinsel özürlü çocuklara yapılacak ödemelerde yaş koşulu aranmaz" ibaresi hakkında da ilgi (ç) Kararla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle özel, özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden 5378 sayılı Kanun kapsamında Özel eğitim hizmeti alan özürlüler için Bakanlığımızca yapılacak ödemelerde yaş sınırı aranmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muammer Yaşar ÖZGÜL
 Bakan a. Müsteşar 

EKTEN ULAŞILABİLİR

http://ookgm.meb.gov.tr/Duyuru/22.05.2008%20tarih%20ve%2053861%20Sayılı%20Özel%20Eğitim%20Giderlerinin%20karşılanması%20konulu%20yazı.pdf

 
  Toplam 165045 ziyaretçi (395920 klik) kişi burdaydı!

Banner Maker

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=