GÜNCEL ÖZEL EĞİTİM SİTESİ(Otizm, Down Sendromu, Asperger, Fenilketonuri, Hiperaktivite, Kaynaştırma, Kekemelik...)
  'Engelli Eğitiminde Kaynaştırma Dönemi'
 

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, engelli çocukların eğitiminin "kaynaştırma yoluyla" sağlanacağını söyleyerek, "Kaynaştırma yoluyla eğitimin amacı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere destek eğitim hizmetleri de verilerek yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktır" dedi.

-Buna karşın özel eğitim için gereken araç ve gereçlerin temini için Milli Eğitim Bakanlığı bütçe ayırmazken, bu araçların alımının okul aile birliği ve sivil toplum kuruluşlarının yardımı ile alınması bekleniyor.

-Kaynaştırma yoluyla eğitim alacak engelli öğrencilere SBS'ye ve diğer iller arası sınavlara girmelerine olanak tanınacak.

- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, engelli çocukların eğitiminin "kaynaştırma yoluyla" sağlanacağını söyleyerek, "Kaynaştırma yoluyla eğitimin amacı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere destek eğitim hizmetleri de verilerek yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları" ile ilgili bir genelge yayınladı. Çelik, bu uygulamalar kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, engelli olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebileceklerini belirterek, özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebileceklerini açıkladı. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamalarında öğrencilerin bazı derslere engelli olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılacağını belirten Çelik, özel eğitim gerektiren bireylerin de zorunlu eğitimlerinin kesintisiz sekiz yıl olduğunu anımsattı.

-"ÖZEL EĞİTİM ARTIK KAYNAŞTIRMA İLE VERİLECEK"-

Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânların sağlanacağını söyleyen Çelik, özel eğitimin yeni bir yapıya kavuşturulduğunu belirterek, "Daha önceden özel eğitim okulu ağırlıklı olan bu yapılanma çağdaş bir anlayış ile kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları esas alınarak düzenlenmiştir" dedi. Çelik, özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirildiğinin altını çizerek, gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim sürelerinin bir yıl uzatılabileceğini söyledi. Çelik, özel eğitim gerektiren öğrenciler için MEB olarak bir dizi önlem alındığını da açıkladı.

-KAYITLARDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Çelik, her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitim alması gereken öğrencilerin okula kayıtlarında ve devamlarında gerekli tedbirlerin alınacağını bildirirken, ayrıca rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılaması henüz yapılmamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de okullara kayıtlarının yapılacağını açıkladı. 37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitiminin zorunlu olduğunu söyleyen Çelik, "Ancak, bireylerin gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde okul öncesi eğitim dönemi süresi bir yıl daha uzatılabilecektir. Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 72'nci maddesi gereğince Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi oluşturularak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Çelik, engelli olmayan akranları ile aynı sınıfta ya da özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin, kaynaştırma yoluyla eğitimlerinde sınıf öğretmenleri, özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlerin yanı sıra okulda görevli tüm yönetici ve diğer öğretmenlerin aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini söyledi. İlköğretim okullarında kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmayacağını anlatan Çelik, ortaöğretim kurumlarında ise bu öğrencilerin bulundukları okul sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirileceklerini bildirdi. Çelik, bu öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı sonuçlarının da dikkate alınacağını anlattı.

Çelik, yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesinin sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesinin ise yazılı olarak yapılacağını duyurdu. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan çocuklar ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilecekler.

-ÖZEL EĞİTİM ARAÇLARINI BAKANLIK TEMİN ETMEYECEK-

Bakan Çelik, kaynaştırılmış eğitim veren okulların özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasında okul öncesi eğitim malzemelerinden ve
rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan araç-gereçlerden yararlanılacağını açıkladı. Bu materyal ve donanım ihtiyacının ise okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla temin edileceğini bildirdi.

-ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ SBS'YE GİREBİLECEK-

Bakan Çelik, özel eğitim gerektiren öğrencilerin istedikleri takdirde Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile il düzeyinde yapılacak sınavlara katılmalarına imkan tanınacağını söyledi. Okul yönetimlerince bu öğrenciler için Sınav Yönergesi'nde belirtilen esaslar dikkate alınarak engel türü ve özelliğine göre gerekli tedbirlerin de alınacağını belirten Çelik, "Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin yılsonu başarı puanı ayrı hesaplanacak ve okul genel başarısının dışında tutulacaktır" açıklamasında bulundu.

 

Kaynak:
http://www.memurlar.net/haber/119094/

 
  Toplam 165045 ziyaretçi (395899 klik) kişi burdaydı!

Banner Maker

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=